Değerli Maarifliler,

Son 3 gün içerisinde basında ve sosyal medyada okulumuz hakkında yapılan çok sayıda haber ve paylaşım hakkındaki gözlem ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu tip durumlarda sıklıkla karşılaşılan bilgi kirliliği ve anlık tepki silsilesinin ötesine geçebilmek, Camiamıza karşı olan bilgilendirme sorumluluğumuzu doğru şekilde yerine getirebilmek adına bizlerle temas kuran tüm paydaşlarla yoğun bir iletişim içerisinde olduk.  Bu paylaşımı yapmadan önce, edindiğimiz izlenimleri aktarabilmek ve kendi görüşlerini alabilmek üzere okul müdürlüğü ile de
görüşmek istedik. Talebimize cevaben “Okula yaşatılan, okulun hiç hak etmediği bu süreç bitene kadar” görüşme yapılmayacağı ve randevu talep edilmemesi ifade edildi. Bu gelişmenin üzerine Camiamızı bilgilendirmeyi geciktirmemek adına -Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ve Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) olarak-  şu ana kadar edindiğimiz izlenimler ışığında ve anlayabildiğimiz kadarıyla konunun içeriğini aktaracağız.

Öncelikle oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek adına “ne olmadığını” belirtmekte fayda görüyoruz.

Basına görüntüleri yansıyan “dini sohbete davet” içerikli mesaj herhangi bir kurum tarafından gönderilmemiş olup, okulumuzdaki kardeşlerimizin tamamına gönderilmemiştir…

Konunun çıkış noktası olan iddia  –ailesinin bilgisi ve rızası dahilinde okul dışındaki bir kuruluşun sohbetlerine/faaliyetlerine katılan 10. sınıftaki bir öğrencimizin, yine inançları doğrultusunda okulumuz bünyesinde özgürce ibadetlerini yerine getiren Hazırlık sınıfındaki 4-5 kardeşimizi, içinde bulunduğu kuruluşun faaliyetlerine ve kendisinin okul içinde gerçekleştirmek istediği dini sohbetlere ısrarla davet etmesi ve okul dışındaki toplantılara götürmesidir.  Hazırlık sınıfındaki kardeşlerimizin bu zorlamadan duydukları rahatsızlığı kendileri gibi yatılı olan 12. sınıftaki ağabeyleri ile paylaşmasının ardından, ağabeylerin mesajları gönderen öğrencimiz ile görüştükleri, kendisine bu tip zorlamaların
inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı, aynı tavrı sergilemeye devam etmesi durumunda ise okul idaresini bilgilendireceklerini söyledikleri anlaşılmaktadır.

Diğer iddia ise davetleri gönderen ilgili öğrencimizin yazılı olarak okul müdürlüğüne sunduğunu anladığımız şikâyet dilekçesi. Burada ise 12. sınıftaki bahsi geçen 4-5 kardeşimizin kendisine kötü davrandığı ve kendisinin ibadet özgürlüğüne engel oldukları gibi iddialar yer alıyor.

Okul müdürlüğü bu iki iddiadan sadece yazılı olarak iletileni dikkate alarak disiplin soruşturması başlatacağını belirtiyor, bunun üzerine kardeşlerimiz de öğlen teneffüsünde yapılan futbol maçı esnasında konunun ele alınışından duydukları rahatsızlıklarını dile getiriyorlar.  Yine anladığımız kadarıyla öğrenci kardeşlerimizin verdikleri tepkiden ötürü ayrı bir soruşturmaya tabi tutulmaları da gündemde.

Okulumuzun mezun kuruluşları KALİD ve KALEV olarak, Camia kültürümüzün din ve vicdan özgürlüğünü ihlal edebilecek hiçbir davranışa tahammülünün olmadığını, bu tür girişimlerin yaygınlaşmaması için tarafsız, adil, hassas yaklaşımların önemli olduğunu hatırlatırız.  Dinde zorlama yoktur çünkü ibadet kişinin gönülden isteyip benimsemesine bağlıdır. Aynı şekilde altını çizmek isteriz ki, ülkemizi uygarlığın lokomotifi haline getirecek fikri hür, vicdanı hür gençlerin yetişebilmesi, ancak bir inancın / dünya görüşünün zorlama ve dayatmasından arındırılmış bir eğitim ortamında mümkün olabilir.  Kaldı ki ülkemizin en nitelikli ve zeki gençlerinin bir araya geldiği bu eğitim çınarının
öğrencileri 63 yıldır özgürce inançlarını tatbik edebilmekte, kendi dünya görüşlerini bağımsızca oluşturabilmekte ve hiç kimsenin etkisinde kalmadan hayattaki her konuda değişik görüşlerin bulunduğu yelpazede kendi yerlerini kendileri belirlemektedirler. Mezunlar olarak, kültürümüzü değiştirmeye yönelik girişimlerin her daim karşısında olacağımızın unutulmamasını isteriz.

Okul müdürlüğünün tüm gençlerin hak hukuk özgürlüklerini kurallar dahilinde koruyarak, bahsi geçen sıkıntılara bir anne-baba şefkati ile yaklaşarak -okulumuzun ve görev yapanlarının varlık sebebi olan- öğrencilerimizin sıkıntılarını göz önüne almasını ümit ediyor, en kısa sürede yukarıda belirttiğimiz vizyon ve hedefler doğrultusunda yeniden tek vücut olarak yol alabilmeyi istiyoruz.

Okul müdürlüğünün dile getirilen iddiaların soruşturulması yönünde takdir kullanması durumunda ise, konunun sağlıklı ve tarafsız bir şekilde ele alınmasının, tüm öğrencilere eşit ve adil davranılmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda soruşturmada bilgisine
danışılacak bütün öğrencilerimizin her türlü görüşmede ilgili mevzuat çerçevesinde yanlarında avukat bulundurma hakkının olduğunu hatırlatmak istiyor, KALİD ve KALEV olarak talep eden bütün velilerimize gerekli her türlü hukuki desteğin yüzlerce avukat mezunumuz tarafından verilmeye hazır olduğunun bilinmesini istiyoruz.  Ayrıca mantık yürüterek, karşı karşıya kaldığımız;

  • 2,5 senedir aynı yatakhane ve okulu paylaştığı ağabeyleri ile dile getirilen hiçbir sorun yokken,
    yazılı iddiaya konu olan inanç temelli baskı nasıl bir anda ortaya çıkmıştır?
  • Okulumuzda inançları doğrultusunda özgürce ibadetlerini yerine getiren başka öğrencilerimiz
    varken, neden ve nasıl tek bir öğrenci mağduriyet yaşamaktadır?

Gibi soruların cevaplarının da okul müdürlüğünce yürütülecek çalışmada ortaya çıkacağını umuyoruz.

Konu hakkındaki gelişmeleri hassasiyetle takip edecek ve sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD)
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV)