Bilindiği üzere okul binalarımızın deprem riski nedeniyle yenilenmesi sürecinde önce 2017 yılı Ekim ayında prefabrik pansiyon binaları yapılmış ve yatılılara hizmet verilmeye başlanmıştı. Daha sonra, MEB’in yıkım onay sürecinin ardından, 2019 yılı sonlarında pansiyon binamız yıkılmıştı.

İPKB tarafından ilk yapılan planlamaya göre; ilk aşamada pansiyon binası tamamlanacak, yatılı öğrencilerimiz bu binaya yerleşecekler ve ana binanın yıkılıp yeniden yapılması süreci başladığında ise pansiyon binasında hem pansiyon hizmeti hem eğitim hizmetleri şartları zorlayarak ta olsa yapılmaya devam edecekti. İki fazdan oluşacak bu sürecin (projelendirme ve ihale süreçleri hariç) toplam 2,5-3 yıl sürmesi öngörülmüştü.

Finansmanı, İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından sağlanan bu projede tüm kampüs alanımıza ilişkin ana proje çizimleri hazırlanmış ve kabul onayından sonra da görseller sizlere duyurulmuştu.

Link: Okul Binamızın Proje Çalışmaları Tamamlandı >>

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve MEB, 2020 yılı Ocak ayında, pandemi şartları nedeni ile proje onay sürecinin uzamasının oluşturduğu gecikmeler, projelendirme ve ihalenin gecikmesi; “riskli bina” statüsündeki ana binamızdaki deprem riskinin daha fazla taşınmaması ve inşaat sürecinin 3 yıla yayılmaması gerekçeleri ile projenin iki faz yerine tek fazda ve yaklaşık 15 ayda tamamlanması yönünde bir karar aldı.

Projelendirme aşaması; tüm arazinin eğitim için en doğru biçimde ve zemin şartlarına uygun olarak, kampusun tarihsel bütünlüğü, mimari özelliklerine ait bazı unsurların korunması ve çevre hassasiyetlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Tüm çevresel detaylar ve teknolojik gelişmeler, tüm ihtiyaçlar ve Milli Eğitim standartları gözetilerek özel ve modern bir proje oluşturuldu.

Proje sadece pansiyon binasını değil Kadıköy Anadolu Lisesi kampüsünde bulunan tüm binaları kapsıyor. Anıt nitelikli ağaç röleveleri ve binanın tarihi özellikleri arazi yapısı, kullanım şekli ve konumu da dahil olmak üzere en ince detaylara kadar okulun -özellikle de pansiyon binasının- tarihsel bütünlüğü geçmişin ve ortak kültürün simgesi olarak korundu.

Okul kampüsünde yer alan tüm binaların yenilenmesi projesi çerçevesinde, tüm detay mimari çizimler tamamlandı ve Millî Eğitim Bakanlığı kabulüne sunuldu; onaydan sonra Şubat 2021 de İPKB tarafından ihaleye çıkartıldı.

https://www.ipkb.gov.tr/ihale/kfw-wb4-yapim-44/
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/02/20210221-3-5.pdf

İhale sürecinde, gelinen noktada çok kısa süre içerisinde, ihaleyi kazanan firmanın onaylanması açıklanması ve sözleşme imzalanması; Temmuz ayı başında da okulun boşaltılarak yıkım çalışmalarına başlanması şeklinde ilerlemesi öngörülüyor. Milli Eğitim bu amaçla okula boşaltma yazılarını iletti.

Yıkım tamamlanır tamamlanmaz da yapım süreci başlayacak ve okulumuz öğrencileri 2 değil sadece 1 eğitim yılı başka bir okul binasında olacaklar. 2022/2023 eğitim yılına yetişecek şekilde yani yaklaşık 15 aylık bir süreçte yenileme işleminin tümüyle tamamlanacağı öngörülüyor.

İnşaat süresi boyunca;

  • Yatılı öğrencilerin pansiyon hizmetlerinin kesintiye uğramadan ve öğrencilerimiz okulumuz dışında başka bir pansiyonda konaklamadan gerçekleştirilmesi hiçbir altyapı hizmeti, konfor ve güvenlik unsuru aksamaması ve Proje süresince eğitim görecekleri okula gidiş gelişlerinin ücretsiz servis organizasyonları ile çözülmesi sağlanmıştır.
  • Öğrencilerimizin yüz yüze eğitim aşamasında farklı birkaç okula değil tek bir okul binasında eğitim görmeleri için İPKB, Valilik, Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili ve yetkili tüm kamu kurumları ve birimler nezdinde temaslar sürmektedir.
  • Süreçlerin tamamını yakından izleyerek her aşamada bilgilendirme, gereken konularda müdahil olmanın yanı sıra, İnşaat süresince gerek okulumuzdaki pansiyon hizmetleri ve gerekse eğitim görülecek okulda öğrencilerimizin ihtiyaçları ve kulüp çalışmaları ile öğrenim bursu konularında KALİD ve KALEV gereken destekleri vermeye devam edecektir.

 

Öğrenci kardeşlerimiz;

Sizlere özellikle belirtmek isteriz ki, kaygı ve endişelerinizi o sıralardan daha önce geçmiş mezunlar olarak kendimizi sizlerin yerine koyabiliyoruz; sizi duyabiliyoruz, anlayabiliyoruz.
Okulumuzdaki birlik ve işleyişe, ortak değer ve kültüre, okulun ruhuna ve dokusuna, tek bir ağacına zarar verilmesi; alanının küçülmesi, değişik amaçlara tahsis edilmesi hiçbirimizin kabul edebileceği şeyler değildir ve kesinlikle söz konusu da değildir.

Bugün sizler ne hissediyorsanız, 10,20, 50, hatta 65 sene önce o bahçede, okulda olan mezunlar da bu aynı hisleri taşıyor ve hepimizin ortak dileği sizin için, okulumuz için en iyisinin, en doğrusunun olması.

Yenileme sürecinin, pandemi başta olmak üzere bazı sebeplerle uzamış olması sizler kadar bizleri de üzüyor. Bu uzamanın bir belirsizlik hali doğurmasından, düşüncelerinizi yeterince aktaramamış olmaktan ötürü içinde bulunduğunuz üzüntü ve kaygı halini de emin olun çok iyi biliyor ve anlıyoruz.

Sonuç olarak;

Hiçbirimizin, sürecin net ve şeffaf olarak herkes tarafından bilinerek yürütülmesi ve en kısa zamanda en sağlıklı şekilde ve Camiamız talepleri doğrultusunda, olması gerektiği şekli ile tamamlanması dışında bir hedefi, bir dileği olamaz. Tüm gayretimiz bu yöndedir.

1955 ten bu yana süregelen ortak tarihinin ve kültürünün temel unsuru olan okulumuzda, herhangi bir kayıp, küçülme, sıradanlaşma, farklı amaca tahsis gibi içimize sinmeyecek herhangi bir gelişme hepimizi yaralar ve üzer; asla kabul edilemez.

Okulumuza ait 32 dönüm arazinin Kadıköy Anadolu Lisesinden tamamen ya da kısmen alınacağı, farklı amaçlarla başka inşaatlar yapılacağı, Camianın alanının küçüleceği, gayrimenkul rantına peşkeş çekileceği, inşaatın uzun yıllar süreceği yönündeki şayiaların gerçek olma ihtimalini gösterir hiçbir karar ya da gelişme ya da emare bulunmadığını ilgili, tüm kurumlar tarafından onaylanarak ihaleye çıkan projede ve şartnamede arazimiz üzerinde sadece Kadıköy Anadolu Lisesi’nin kullanımının öngörüldüğünü de tekraren ve önemle belirtmek isteriz.

Hepimizin taşıdığı kaygıların, iyiniyetli ve çözüm odaklı yaklaşımların, destek mesajlarının ve soruların, konuya olan ilginin yansıtıldığı paylaşımlar ve Camiaya sahip çıkma yönündeki yaklaşımlarınız bu mücadeleyi veren herkese güç ve umut veriyor.

Ancak, 2017 Temmuz ayından beri gündemde olan bu süreçte, gelişmeleri ve açıklamaları tam incelemeden, önyargılarla ve gösterilen çabayı ve süreç içindeki Camiamız lehine değişiklikleri ve kazanımları dikkate almadan, ihale süreçlerinin kamu eliyle yürütüldüğünü ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nin bir devlet okulu olduğu gerçeğini görmezden gelerek ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma refleksi ile yapılan bazı yorumların, klavye şövalyeliklerinin, manipülasyonların, dayanağı olmayan iddia ya da kaygıları gerçek gibi sunarak bilerek ya da bilmeyerek yapılan algı yönetme girişimlerinin ve yaklaşımların ise sürece zarar verdiğini, kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğunu, velilerimizin ve öğrencilerimizin moralini bozduğunu ve  sürece hiç bir yapıcı katkı sağlamadığını da önemle vurgulamak isteriz.

Köklü ve güçlü bir camianın sivil toplum kuruluşları olarak ilgili tüm resmi makamlar, kişi ve kurumlar ve okulun diğer paydaşları ile birlikte sürecin sağlıklı, hızlı bir şekilde ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda çözülmesi yönünde gereken tüm adımların atılması için çaba sarf edildiğini belirtmek isteriz.

KALİD ve KALEV tüm resmi ve ilgili birimlerle konu hakkında sürekli iletişim içerisindedir ve yukarıda belirtilen hassasiyetler başta olmak üzere tüm konularda en iyi çözümlerin sağlanması için ve Camianın konu ile ilgili olarak düzenli ve gerçekçi şekilde bilgilendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Saygılarımızla
KALİD – KALEV

 

KALİD ve KALEV’in kurumsal açıklamaları sadece resmî web sitelerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bunlar dışında kurumlarımızın adı kullanılarak ya da kurumlarımıza atıfta bulunularak yapılan açıklamaların KALİD ve KALEV ile ilgisinin bulunmadığını önemle belirtiriz. Kurumlarımızın 2017 Temmuz ayından bu yana yaptığı tüm ortak açıklamalar web sitelerimizde yer almaktadır.