Basında ve sosyal medyada Kadıköy Anadolu Lisesi arazisi içinden yaklaşık 1 dönümlük bir kısmın “yol” yapılacağı şeklindeki haber ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

 • Öncelikle belirtmek gerekir ki bu konu İPKB’nin (İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi) okul binalarımızın yenilemesi projesinden bağımsız bir konudur.
 • İmar planında 48 yıldır yol olarak görülen bu alan , Kadıköy Anadolu Lisesi ile St. Joseph Lisesi arasındaki duvar sınır olmak üzere 8  metre genişliğinde bir yol ile Şehit Cem Nuri Başgil Sokağını, Dr. Esat Işık caddesine bağlayan şerittir. (okulumuzdaki Servis giriş kapısından Çamlık alanın başına kadar yani yıkılan pansiyon binasının bitiş hizasına kadar uzanan servis yolu)
 • Konu, Aralık 1973 tarihli İmar Planında yol olarak gözüken fakat hiçbir zaman yol olarak kullanılmayan/kullanımına izin verilmeyen kısmın bundan sonra yol olarak kullanılabileceği kaygısından ve bu alanın okul yenileme süreci ile ilişkili olduğunun düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Konunun muhatabı yukarıda da belirtildiği gibi Valilik ya da Milli Eğitim değil, Kadıköy Belediyesidir.
 • Kadıköy Anadolu Lisesi arazisi, diğer devlet okulu arazileri gibi, Milli Eğitim Bakanlığına eğitim amacı ile tahsis edilmiş bir Hazine arazisidir ve Milli Emlak üzerine kayıtlıdır. Dolayısı ile kendisine tahsis edilmiş ve planda eğitim alanı olarak görünen kısımda hak sahibi Milli Eğitim Bakanlığı’dır.
 • Planda yol olarak işaretli olan kısım, kuruluşundan bu yana fiili olarak Kadıköy Anadolu Lisesi’nce kullanılmakla beraber, plana göre Kadıköy Belediyesinin tasarrufu altındadır.
 • Aynı konu, 2005 yılında da gündeme gelmiş ve Kurumlarımızın temasları sonucunda  bu alanı hiçbir zaman yol olarak kullanmamış olan Kadıköy Belediyesi, bundan sonra da yol olarak kullanmayacağını taahhüt ve beyan etmiştir.
 • İçinde bulunduğumuz bu son süreçte , Kadıköy Belediyesi, son 2 hafta boyunca yaptığımız temaslarda bu alanın yol olarak kullanılmasına yönelik bir talep ya da girişimleri olmadığını ve olmayacağını tekraren teyit etmiştir.
 • Bildiğiniz gibi, Kadıköy Belediyesi her zaman Okulumuzun yanında olmuş, katkılarda bulunmuştur. Ancak; yine de Gerek 2005 yılındaki gerekse bugünkü süreçteki temaslarımızda KALİD ve KALEV’in hiçbir oldu bittiye  razı olmayacağı, yol konusunda Belediyenin bir karar değişikliği olursa hukuki, idari ve fiili olarak buna karşı durulacağı net olarak dile getirilmiştir.
 • Geçmişte hiçbir zaman kullanılmayan ve bundan sonra da kullanılmayacağı Kadıköy Belediyesi tarafından açıklanan bu kısmın, planda “yol” olmaktan çıkartılması ve Kadıköy Anadolu Lisesi arazisine eklenmesi için Milli Eğitim’in Kadıköy Belediyesine plan değişikliği için gerekli başvuruları yapması, bununla ilgili prosedürün işletilmesi ve hem Kadıköy Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesince de gerekli plan değişikliğinin yapılması gerekmektedir.  Kurumlarımız bu süreci de takip edecektir.

Tekrar ve önemle vurgulamak gerekir ki bu konu, okul binalarımızın ve kampüsümüzün yenilenmesi için İPKB tarafından yürütülen projeden bağımsızdır ve Kadıköy Belediyesi ile ilgilidir.

Bahsi geçen yolun açılıp açılmama ya da kullanılıp kullanılmama kararı 1973 yılından beri Kadıköy Belediyesine aittir. Kadıköy Belediyesi bu alanı geçmişte hiçbir zaman yol olarak kullanmamış, kullanmayacağını belirtmiş ve bundan sonra da yol olarak kullanılması yönünde bir talep ya da planlaması olmadığını beyan etmiştir.

Basında ve sosyal medyada

 • İlgili kısmın bir “yol” olarak açılıp kullanılacağı, bu yolun okulun tam ortasından geçirilerek okul alanının birden çok parsele ayrıştırılacağı ve bunların başka amaçlarla kullanılacağı
 • Yol konusunun “okul yenileme sürecinin içine gizlenmiş bir araziyi ele geçirme operasyonunun ilk adımı olduğu”
 • Okul binalarının bulunduğu alana konut, rezidans, villa , otel vb. yapılacağı / başka kurum ya da kuruluşlara tahsis edileceği şimdiden bunlar için yol açılmakta olduğu
  yönündeki iddiaların hiçbir gerçekliği ya da resmi boyutu olmadığı gibi bu yönde herhangi bir gelişme, açıklama, duyum, talep veya girişim de yoktur. Tıpkı “Okul Binalarımızın Yenilenmesi Projesi”nde olduğu gibi; iyi niyetli ve yapıcı yaklaşımları, bilgi edinme isteklerini ve kaygılarını iletme amaçlı paylaşımları ve Camiaya sahip çıkma yönünde sergilenen duruşları saygıyla karşılıyoruz; çalışmalarımızda bunlardan güç alıyoruz.

Ancak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma yaklaşımı ile yapılan bazı yorumların, temelsiz söylem ve paylaşımların, manipülasyonların,  dayanağı olmayan iddia ya da kaygıları gerçek gibi sunmanın hiç kimseye yarar sağlamadığını, aksine sürece zarar verdiğini de üzülerek belirtmek zorundayız.

Köklü ve güçlü bir Camianın sivil toplum kuruluşları olarak ilgili tüm resmi makamlar, kişi ve kurumlar ve okulun diğer paydaşları ile birlikte sürecin sağlıklı, hızlı bir şekilde ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda çözülmesi yönünde gereken tüm adımların atılması için çaba sarf edildiğini  bilmenizi isteriz.

Kurumlarımızın, mezunlarımızın ve öğrencilerimizin kabul edemeyeceği her türlü keyfi ya da mantık dışı uygulama ya da girişime karşı olacağımızı; bu yönde gelişmeler ya da girişimler olduğu takdirde derhal gerekli aksiyonları alacağımızı, bu amaçla okulumuzu ilgilendiren her süreci çok yakından izlediğimizi ve müdahil olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

KALİD ve KALEV tüm resmi ve ilgili birimlerle konu hakkında sürekli iletişim içerisindedir; Camiamız lehine, doğru çözümlerin sağlanması için ve sizlerin konu ile ilgili olarak düzenli ve gerçekçi şekilde bilgilendirilmeniz için çalışmalarına devam etmektedir.

Saygılarımızla
KALİD – KALEV

 

KALİD ve KALEV’in kurumsal açıklamaları sadece resmi web sitelerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bunlar dışında kurumlarımızın adı kullanılarak ya da kurumlarımıza atıfta bulunularak yapılan açıklamaların KALİD ve KALEV ile ilgisinin bulunmadığını önemle belirtiriz.