KALEV Faaliyet ve Çalışmalarından Örnekler

KALEV amaçlarına uygun birçok yatırım ve kaynak aktarımı yapmaktadır. Destek verilen organizasyon giderleri hariç olmak üzere son 10 yıllık dönemde öne çıkan gerçekleşmeleri özetleyecek olursak;

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz fiziki iyileştirme ve geliştirme yatırımları:

Gerek eğitim şartlarının iyileştirilmesi gerek alt yapı ve açık alanlar ile ilgili iyileştirmeler ve gerekse pansiyon binası ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Kurumsal kimlik çalışmaları, revir, kütüphane, biyoloji laboratuvarı, yatılı TV odaları, hobi odası, satranç odası, teknoloji laboratuvarı, kulüp odalarının tefrişi ve düzenlenmeleri, açık alan düzenlemeleri, altyapı ve aydınlatmasına yönelik yatırımlar vb. bu yöndeki çalışmalarımıza örnek olarak gösterilebilir.

Okuldaki çeşitli demirbaş ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını karşılanması:

Bakım-onarım-tamirat-işçilik giderleri, destek personeli istihdamları, çeşitli organizasyon giderlerinin karşılanması, okuldaki bazı genel giderlere ve eğitim giderlerine katkı gibi kalemler için son 10 yılda önemli tutarda parasal kaynak aktarıldı.

KALİD-KALEV ortak projesi olan Martı Burs Programı:

Mezunlarımızın, mütevellilerimizin ve destekçilerimizin katkıları ve KALEV’in özkaynak aktarımları ile her geçen yıl daha geniş bir hacme ulaşıyor. Gelenekleri olan büyük ve köklü camialarda kuşaklar arası dayanışma, iletişim ve devamlılığın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Burs programlarımız ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız eğitim burslarının yanı sıra, öğrenci kulüplerine verilen burslar revir kütüphane ve eğitmen destek bursları şeklinde gerçekleşiyor. Son yıllarda her yıl ortalama 65-70 öğrencimize verilen eğitim bursu, okul yönetimince onaylanan öğrenci kulüp projelerinin desteklenmesi, revir ve kütüphanenin düzenli giderlerinin ve demirbaş/sarf malzemesi satın almalarının karşılanması ve çeşitli öğrenci kulüplerine profesyonel eğitmen desteği olarak önemli tutarlarda kaynak aktarıldı.

Vakıf Senedimize göre gelirin en az %80 i eğitime ve öğrencilere destek amacı ile kullanılmak zorunda olup KALEV’in bilançolarında bu oranın üzerinde gerçekleşmeler sağlanmaktadır.

Ekli dokümanda görülen başarılı örnekleri, okul yönetiminin talepleri doğrultusunda, Okul Aile Birliği ile koordinasyon halinde ve öncelik sırasında geliştirerek hayata geçirmek için tekrar mezun kaynaklarını aktive etmek istiyoruz. Özellikle 2012-2014 yılları arasında o zamanki okul yönetiminin yaklaşımları nedeni ile okulumuza burslar dışında bir katkı sağlamamız mümkün olmamıştır.

Bu dönemde ise, Okul müdürümüzün koordinasyonunda Okul Aile Birliği ile düzenli iletişim halinde olarak bizim katkı sağlayabileceğimiz fiziki iyileştirmeler gerçekleştirilecektir.  Etkinlikler, eğitim öğretime yönelik çalışmalar, destek hizmetleri, öğrenci kulüplerinin desteklenmesi ve kamuoyunda okulun tanıtımına yönelik çalışmalara katkı sağlanacaktır.

2005’ten 2016 ya kadar olan dönemde 2.500.000.-TL nin üzerinde bir kaynağı Kadıköy Anadolu Lisesi’ne aktarmış bulunuyoruz. Bu kaynağın bu günkü parasal değer 3.500.000.-TL nin üzerindedir. Ayrıca maddi karşılığı ölçülemeyecek katkı ve desteklerimiz de aşağıda yer almaktadır.

Vakfımızın ve mezunlarımızın ilişkileri ile yerel yönetimlerden, özel sektörden ve basın bağlantıları ile dolaylı olarak sağladığımız katkılar bu rakama dahil değildir.

Bizler camianın gönüllü mezunları olarak KALEV çatısı altında tamamen okulumuza bağlılığımızın sonucu olarak yürüttüğümüz çalışmalarda okulumuzun her anlamda daha da gelişmesi için elimizden geleni yapmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

b

Daha detaylı bilgi için buradaki pdf dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 

KALEV Dil Okulu