Kadıköy Maarif Koleji Tarihçesi

1955 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi; Türkiye’nin tüm dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli milli eğitim projelerinden biridir. Bu proje ile dil bilen, değerlerine bağlı yurtsever yetişkin insan gücü oluşturulması; bazı yabancı ülkelere ait ya da onlarca desteklenen okullara karşı Anadolu’nun her köşesinden başarılı gençlere ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlanarak devlet tarafından ücretsiz eğitim verilmesi hedeflenmekteydi. Bu amaç doğrultusunda 58 yıldır eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi, bugün sadece Kadıköy’ün değil Türkiye’nin okuludur; İstanbul ve Türkiye’nin her yerinden öğrencileri ve mezunları ile bir Türkiye mozaiğidir.

Yabancı Dille Öğretim Yapacak Okulların kurulma süreci Ekim 1954 tarihinde başlamış ve ilgili tasarı T.B.M.M’nin 23 Şubat 1955 tarihli toplantısında sonuca bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’daki Maarif Koleji’nin Kadıköy’de açılmasına karar vermiş, yapılan incelemeler sonucunda okulun şimdiki yeri belirlenmiş, arazi ve binaları tahsis edilmiştir.

Dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Sn. Hayrullah Örs tarafından yürütülen uzun çalışmalar sonucunda binalar ve arazi eğitime hazır hale getirilmiştir.

Binanın ilk restorasyonu Ankara ve İstanbul Yapı Sanat Enstitüleri tarafından yapılarak, 4 Kasım 1955 günü Milli Eğitim Bakanı Sn. Celal Yardımcı, yabancı devlet eğitim bakanları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Hayrullah Örs, ilk kurucu müdür Sn. Macit Kılıçeri ve müdür yardımcısı Sn. Fatma İncediken tarafından açılan Kadıköy Maarif Koleji, fikir aşamasından açılışına, sağlanan imkânlardan öğrenci seçimine, müfredatından arazisine kadar geçmişte ve bugün sürekli olarak ilgi odağı ve model oldu, her yeni yapılanma için örnek gösterildi.

Okulun ilk müdürü Sn. Macit Kılıçeri, ahşap binanın restorasyonuna büyük emek harcamış ve titizlik göstermiştir. Sn. Kılıçeri, başta yabancı dil olmak üzere eğitim seviyesinin istenilen düzeye getirilmesinde büyük çaba göstermiş, eğitimin yanısıra okulun kültürel ve sosyal açılardan da kısa sürede çok iyi bir yere gelmesini sağlamıştır.

Takip eden dönemde “İngilizce”, “Matematik”, “Fen” derslerine ve kültürel sosyal çalışmalara büyük önem verilmiştir. Bunun sonucu olarak da, okulun ilk mezunlarını verdiği 1961-1962 ders yılından bu yana önemli başarılar sağlanmıştır. Bu başarıda, eğitime gönülden bağlı idealist öğretmenlerin ve öğrencilerin inanç birliği büyük rol oynamıştır.

İlk yıllarda sadece erkek yatılı okulu iken, 1964-65  eğitim yılından başlanarak  kız  ve erkek gündüzlü öğrenciler de  alınmaya başlamıştır.

1968 yılında okulun pansiyon binası açılmıştır. 1976 yılının ikinci döneminde şu anda kullanılan yeni bina, 1977 yılında ise spor salonu hizmete girmiştir.

1975 yılında diğer Maarif Kolejleri ile birlikte Anadolu Lisesi statüsüne dahil edilerek Kadıköy Anadolu Lisesi ismini almıştır.

13.05.1993 tarih ve 21580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye’de ayrıcalıklı statüye getirilen üç Anadolu Lisesinden biri olmuş, hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılmıştır.

Yabancı dil eğitiminde kendi özgün tarzını belirleyip hayata geçiren Kadıköy Anadolu Lisesi, Haziran 2002’ de KALDER Ulusal Kalite Ödülü yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 2004 yılında ise Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü almıştır. Türk Milli Eğitim camiasında bir ilki başarmanın haklı onuru ve gururu ile Kadıköy Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve mezunları daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedirler.

Ülkemizdeki liselerin öğrenim süresi dört yıl olmasına rağmen, Okulumuzda bu süre,  Talim Terbiye Kurulu’nun kararı ile ilk yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl olarak korunmuştur.  2005-2006 öğretim yılından itibaren kız öğrenciler için de pansiyon kısmı hizmete açılmıştır.

Bugün itibariyle 80 kız, 160 erkek 240 ı yatılı olmak üzere toplam 1100 den fazla öğrencisi bulunan ve 15.000 i aşkın mezun vermiş olan Kadıköy Anadolu Lisesi, 1955 ten bu yana her alandaki kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel faaliyetler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakaladığı başarıyı yıllar boyu geliştirerek sürdürecek ve farklı olmaya, fark yaratmaya devam edecektir.