Hakkımızda

 

KALEV’İN FAALİYETLERİNDEN VE PROJELERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİN TÜMÜ EĞİTİME VE ÖĞRENCİLERE DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR.

KALEV KİMDİR?

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı KALEV; 1985 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne her alanda destek olmak, eğitim ve öğretime, öğrencilerin faaliyetlerine ve  gelişimine katkıda bulunmak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemek, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine, öğrencilere burs verilmesine yönelik kaynak yaratmak amaçları ile kurulmuştur. Kadıköy Anadolu Lisesi için kalıcı kaynakların temini ve eğitime dönüştürülmesi ve okulun tanıtımı  için faaliyet göstermektedir. Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı KALEV, mezunlarımızın okula bakan yüzü, öğrencilere sağlanacak desteğin ve her türlü katkının, eğitime ve okula yapılacak yatırımların koordinasyon merkezidir.

KALEV’İN MİSYONU

Eğitim seviyesinin ve fiziki olanakların batı standartlarına çıkartılması çağın gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmetinin sunulabilmesi için kaynaklar ve projeler yaratarak Kadıköy Anadolu Lisesindeki gençleri ve eğitim sürecini her anlamda ve her aşamada desteklemektir.

Bunun yanı sıra her yaş grubundan öğrenci ve yetişkinlere özellikle yabancı dil eğitimi başta olmak üzere kaliteli eğitim olanakları ve fırsatlar sunmak KALEV’in öncelikli hedefleri arasındadır.

KALEV’İN VİZYONU

Öğrencilerimizin; Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine ve çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, çağdaş, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmaktır.

 

KALEV Dil Okulu