Başkanın Mesajı

Kadıköy Anadolu Lisesi, yabancı dil bilen kuşaklar yetiştirilmesi amacı ile devlet okulları açılması ve eğitimde fırsat eşitliği yaratma amacı ile açılmasına karar verilen altı Maarif Kolejinden biri ve İstanbul’daki tek Maarif Koleji olarak, 1955 yılında Maarif Vekâleti Kadıköy Koleji adıyla kurulmuştur.

60 yılı aşkın süre içerisinde gelenekleri, ortak değerleri ve kültürü oluşmuş olan okulumuz, ülkemizin Milli Eğitiminde önemli bir yere gelmiştir. Camia değerleri ve bilinci ile 15.000’e yakın mezununun, şu anda okuyan öğrencilerinin, velilerimizin ve kamuoyunun gözünde farklı bir yere sahiptir.

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı KALEV; 1985 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ne her alanda destek olmak, eğitim ve öğretime katkı sağlamak, öğrencilerin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemek, okulun fiziki şartları iyileştirmek, öğrencilere burs vermek ve tüm bu amaçlara yönelik kalıcı kaynaklar ve projeler oluşturmak amaçları ile kurulmuştur.

Gönüllü mezunların yönetiminde giderek artan eğitim destekleri ve projeleri ile KALEV bugün Kadıköy Maarif Camiasının gerek Kadıköy Anadolu Lisesi’ne gerek ülkemize sunduğu hizmetlerin koordinasyon merkezi ve bu büyük Camianın eğitim ile ilgili işlerdeki sivil toplum kuruluşu konumundadır.

Öğrencilerimizin; Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerleri ile çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, çağdaş, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturmak tüm faaliyetlerimizde en önemli unsurdur.

KALEV‘in eğitime olan desteklerini çeşitlendirmek ve artırmak amacı ile yürüttüğü faaliyetlerde; gelir sağlamak amacı ile ortaya koyduğu projelerin dışında mezunların, sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında verilen kurumsal destek ve bağışların da önemli bir rolü bulunmaktadır.

“Burası Kadıköy Anadolu Amacımız Fark Yaratmak” sloganı ile yürütülen tüm faaliyetlerimizde, tüm mezunlarımızın mezunu olmakla gurur duydukları okullarına sahip çıkma ve destek olma yönünde katkılarının; hem Camia dayanışmasını göstermesi açısından hem de öğrencilerimizin daha iyi şartlara kavuşması anlamında çok önemli olduğunu vurgulamak isterim.

KALEV, Maarif Camiasının katkıları ve her anlamdaki destekleri ile geçmişindeki başarılı çalışmalarını daha da geliştirerek geleceğe taşıyacak.

Saygı ve sevgilerimle,
Av. Argun EĞMİR (86)
KALEV Yönetim Kurulu Başkanı

KALEV Dil Okulu