Bilindiği üzere okul binalarımızın deprem riski nedeniyle yenilenmesi sürecinde önce prefabrik pansiyon binaları yapılmış ve yatılılara hizmet verilmeye başlanmıştı. Daha sonra pansiyon binamız yıkılmıştı.

İPKB tarafından ilk yapılan planlamaya göre; ilk aşamada pansiyon binası tamamlanacak, yatılı öğrencilerimiz bu binaya yerleşecekler ve ana binanın yıkılıp yeniden yapılması süreci başladığında ise pansiyon binasında hem pansiyon hizmeti hem eğitim hizmetleri okulumuzda yapılmaya devam edecekti . İki fazdan oluşacak bu sürecin toplam 2- 2,5 yıl sürmesi öngörülmüştü.

Finansmanı, İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) faaliyetleri çerçevesinde Dünya Bankası’nca sağlanan bu projede iki fazı da kapsayacak şekilde tüm kampüs alanımıza ilişkin ana çizimler hazırlanmış ve kabul onayından sonra da tüm görseller sizlere duyurulmuştu. http://www.kalev.org.tr/2019/12/27/okul-binamizin-proje-calismalari-
tamamlandi/

Geçen hafta, İPKB ve MEB’in gerek pandemi şartları nedeni ile yüz yüze eğitim yapılamıyor olmasından dolayı inşaat faaliyetlerinin daha hızlı yürüyebileceği gerekse deprem riskinin daha fazla taşınmaması gerekçeleri ile projenin iki faz yerine tek fazda tamamlanması ve 16-18 ayda tamamlanması yönünde bir karar alındı.

Okul kampüsünde yer alan tüm binaların yenilenmesi projesi çerçevesinde, tüm detay mimari çizimler tamamlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı kabulüne sunuldu; Şubat 2021 ayı başında İPKB tarafından ihaleye çıkartılması öngörülüyor.

Projelendirme aşaması; tüm arazinin eğitim için en doğru biçimde ve zemin şartlarına uygun olarak, kampusun tarihsel bütünlüğü ve pansiyon binasının dış mimari özelliklerine ait bazı unsurların korunması hassasiyetlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Tüm çevresel detaylar ve teknolojik gelişmeler, tüm ihtiyaçlar ve Milli Eğitim standartları gözetilerek çok özel ve modern bir proje oluşturuldu.

Proje sadece pansiyon binasını değil Kadıköy Anadolu Lisesi kampüsünde bulunan tüm binaları kapsıyor. Anıt nitelikli ağaç rölöveleri ve binanın tarihi özellikleri ve konumu da dahil olmak üzere en ince detaylara kadar okulun -özellikle de pansiyon binasının- tarihsel bütünlüğü 65 yıllık geçmişin ve ortak kültürün simgesi olarak korunmuş olacak.

İlgili birimlerce yapılan planlamaya göre, bu süreç içerisinde hiçbir zaman yatılı öğrencilerin pansiyon hizmetleri kesintiye uğramadan ve pansiyon için tek bir öğrencimiz dahi okul dışında başka bir pansiyonda konaklamadan gerçekleştirilmiş olacak. Bu süreçte hiçbir altyapı hizmeti, konfor ve güvenlik unsuru aksamayacak. Proje süresince eğitim görecekleri okula gidiş gelişleri servis organizasyonları ile çözülecek.

İnşaat süresi boyunca , öğrencilerimizin yüz yüze eğitim aşamasında farklı birkaç okula değil tek bir okul binasında eğitim görmeleri için gerekli talepleri ve planlamalar için MEB ve Valilik nezdinde temaslar sürmektedir. Bu konuda herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağı değerlendirilmektedir.

Köklü ve güçlü bir camianın sivil toplum kuruluşları olarak ilgili tüm resmi makamlar, kişi ve kurumlar ve paydaşlarla birlikte sürecin sağlıklı, hızlı bir şekilde ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda çözülmesi yönünde gereken tüm adımları atmakta olduğumuzu belirtmek isteriz… KALİD ve KALEV tüm resmi ve ilgili birimlerle konu hakkında sürekli iletişim içerisindedir ve yukarıda belirtilen hassasiyetler başta olmak üzere Camianın konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Saygılarımızla
KALİD-KALEV