Sizlere 6 Temmuz tarihinde aktardığımız üzere, Okulumuz pansiyon binasının yıkım ve yeniden yapım kararı güvenlik ve modernizasyon gerekçesi ile MEB tarafından verilmiş ve bu karar Bakanlığın 15.06.2017 tarihli yazısı ile okul müdürlüğüne iletilmiş ve 30 Haziran tarihinde de açıklanmıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin pansiyonunun tamamen kapatılması ya da okul arazisinin bir kısmının okuldan alınması gibi bir durum söz konusu olmayıp 50 yıl önce yapılmış bir binanın hem güvenlik ve aşırı yıpranma hem de tüm unsurları ile modernizasyon amacı ile yenilenmesi hedeflenmektedir.

Bu süreç tarafımızdan iki başlık halinde, eş anlı olarak izlenmekte ve aktif katılım sağlanmaktadır. Son 20 günlük dönemde ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak resmi makamlarla 10 dan fazla toplantı gerçekleştirdik, velilerimizle, okul yönetimi ile bir araya geldik. Sağlıklı ve tam bilgi akışı için ilgili görülen 12 ayrı resmi makama dilekçelerle başvurup bilgi ve belge talep ettik; yetkililerle sayısız telefon teması sağladık.

Velilerimizin oluşturduğu, genel ve yatılı velileri iletişim gruplarında aktif olarak yer alıyor ve katkı sağlamaya çalışıyoruz.

1-  Yatılı öğrencilerin bu süre boyunca barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu yıl kazanacak yatılı öğrenciler için pansiyon olanakları sağlanması:

Bu amaçla velilerimizin ve öğrencilerimizin öncelikli tercihi olan, yatılı kardeşlerimizin birlikte ve okul içinde olacakları geçici prefabrik bina çözümü konusunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ile iki kez bir araya geldik. İlgili Vali yardımcısı ile toplantılarımız oldu. Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile toplantılar düzenledik ve temaslarımız sürüyor. Fizibiliteler ve projelendirme konusunda da girişimlerimiz bir yandan devam ediyor. Milli Eğitim’in uygunluk vermesi halinde velilerimiz ve Okul Aile Birliği ile birlikte hareket ederek bu çözümü süratle uygulayabilmeyi planlıyoruz. Prefabrik 300 kişilik geçici barınma konusunda, Milli Eğitim ve Valilik konuya olumlu yaklaşmışlar ve sözlü olarak uygunluk vermişlerdir. Model, veli ve mezunların bağışları ile yürüyecektir. Yazılı onay beklenmektedir.

Bizim baştan beri hassasiyetimiz ve önceliğimiz bu sene okulumuzu kazanacak olan öğrenciler dahil tüm paralı/parasız yatılılarımızın barınma ihtiyaçlarının toplu şekilde ve olabilecek en iyi şartlarda karşılanmasıdır.  Çözüm sağlanma sürecinde ve sonrasında kurumlarımız üzerine düşen destekleri verecek olup, bu konudaki hassasiyetimize paylaşılan tüm mezunların da destek vereceğine inancımız tamdır. Özellikle okul içinde 300 kişilik prefabrik çözüm yönünde adım atılacak olursa bunun finansmanında ve yatılıların yaşam kalitelerini yükseltecek detayların sağlanmasında, velilerimizin ve mezunlarımızın katkıları büyük önem arz edecektir.

Velilerimiz haklı ve öncelikli olarak çözümün devlet tarafından sağlanması arzusundadır. Okul içi prefabrik yapı ya da toplu halde olabilecekleri bir başka devlet yurdu devlet tarafından sağlanabilecek olanaklardır.

Velilerimiz ve öğrencilerimiz otel ya da özel yurt çözümü düşünmemektedir. Bu nevi çözümlere de destek olabileceğimizi en başından beri duyuruyoruz ama bizim için aslolan veli ve öğrencilerimizin tercihidir. Bu sürecin başından beri kurumlarımız velilerimiz, OAB ve öğrencilerimiz birlikte hareket etmektedir ve etkin bir Camia dayanışması oluşmuş durumdadır.

2- Yeniden ve aynı yerde yapılacak olan Pansiyon binamızın inşaatına kısa süre içerisinde başlanması ve kısa süre içerisinde tamamlanması ile birlikte tarihsel bütünlüğü ve mimari özelliklerinin korunması yönündeki hassasiyetlerimizi proje ve inşaat ile ilgili tüm idari birimlerle temaslarımız ve toplantılarımız dahilinde paylaşıyoruz. Bu amaçla, binanın orijinal projelerini de ilgili makamlarla paylaştık. Anıt nitelikli ağaç rölöveleri ve binanın tarihi özellikleri de dahil olmak üzere en ince detaylara kadar okulun -özellikle de pansiyon binasının- tarihsel bütünlüğünü ve anılarımızdaki şeklini aktardık. Bu aktarımlara uygun, modern ve kapsamlı bir pansiyon binası için çalışıyoruz. Projeyi gerçekleştirecek olan mimari ekiple yerinde yapılan keşiflerde ihtiyaç tespitleri, bina özellikleri gibi konularda da iletişim halindeyiz. Pansiyon binamız standart bir “MEB tip proje pansiyonu” olmayacak, finansman da İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP projesi çerçevesinde Dünya Bankası’nca sağlanacaktır. Bu bağlamda ihale, proje ve inşaat  süreçlerini İPKB yürütecek. Şu an keşif ve konsept proje çizim süreci devam ediyor; orijinal projeler, hassasiyetlerimiz ve ihtiyaçlar süreç boyunca göz önüne alınacaktır.

Bazen günde 3 resmi randevunun da yaşandığı; yoğun yazışma, görüşme, yerinde keşif, toplantı ve bilgilendirme süreçlerinden geçiyoruz. Bu anlamda destek olmak isteyen mezunlarımızın özellikle işgücü katkılarını ve katılımlarını bekliyoruz.

Olay ve açıklamaları tam incelemeden, önyargılarla ve gösterilen çabayı ve harcanan mesaiyi dikkate almadan, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin bir devlet okulu olduğu gerçeğini görmezden gelerek yapılan yorumların ve yaklaşımların ise sürece zarar verdiğini, kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğunu, velilerimizin ve öğrencilerimizin moralini bozduğunu ve  hiç bir yapıcı katkı sağlamadığını da önemle vurgulamak isteriz. Köklü ve güçlü bir camianın sivil toplum kuruluşları olarak ilgili tüm kişi ve kurumlar ve paydaşlarla birlikte sürecin sağlıklı, hızlı bir şekilde ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda çözülmesi yönünde gereken tüm adımları atmakta olduğumuzu tekrar belirtiyoruz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Maarif Koleji Ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD)
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV)