Kadıköy Anadolu Lisesi Pansiyon binası ile ilgili aşağıdaki hususları tekrarlamayı yararlı görüyoruz.

1- Binanın yıkım ve yeniden yapım kararı güvenlik ve modernizasyon gerekçesi ile MEB tarafından verilmiş ve Bakanlığın 15.06.2017 tarihli yazısı ile okul müdürlüğüne iletilmiştir. Kadıköy Anadolu Lisesi’nin pansiyonunun tamamen kapatılması ya da okul arazisinin bir kısmının okuldan alınması gibi bir durum söz konusu olmayıp 50 yıl önce yapılmış bir binanın hem güvenlik ve aşırı yıpranma hem de tüm unsurları ile modernizasyon amacı ile yenilenmesi hedeflenmektedir

2- Bu konuyla ilgili Milli Eğitim içi yazışmalar ve süreç daha önce başlamış olmakla birlikte 2016 yılında bu duyumu aldıktan sonra kurumlarımız çeşitli araştırmalar ve bağlantılarla konu hakkında bilgi sahibi olmuş, okulumuz ve öğrencilerimizin lehine en uygun şekilde sonuçlanması için devreye girmiştir. Teknik rapor tarafımıza iletilmemiş olmakla birlikte bu gelişmelerden bu raporun da çok yeni tarihli olduğu anlaşılmaktadır.

3- Bizim baştan beri hassasiyetimiz ve önceliğimiz paralı/parasız tüm yatılılarımızın barınma ihtiyaçlarının toplu şekilde ve olabilecek en iyi şartlarda karşılanmasıdır.

4- Bu amaçla Okul Müdürlüğü başta olmak üzere Milli Eğitim’in ilgili tüm kademeleri ile temaslarda bulunulmaktadır.

5- Somutlaştırılmış birkaç çözüm önerisi üzerinde değerlendirmeler hassasiyetle yapılmakta olup. Bakanlıkça da uygun görülecek en ideal çözümün sağlanmasına çalışılmaktadır. Bu konuda kısa süre içerisinde bir netleşme olacağını ve bu bilgiyi sizlerle paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Çözüm sağlanma sürecinde ve sonrasında kurumlarımız üzerine düşen destekleri verecek olup, bu konudaki hassasiyetimizi paylaşılan tüm mezunların da destek vereceğine inancımız tamdır.

6- Pansiyon binası yenileme sürecinin 1 yıl olduğu, yenileme sonucunda kız/erkek yatılı statümüzün devam edeceği ve modern bir pansiyon binasına kavuşulacağı tarafımıza iletilmiştir. Bu hususlar Kurumlarımızca hassasiyetle izlenmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
Kadıköy Maarif Koleji Ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (Kalid)
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (Kalev)

Daha önceki açıklamamız için tıklayınız.