Kadıköy Anadolu Lisesi resmi websitesinde 30.06.2017 tarihinde yayımlanan bir açıklama ile “yeni öğretim döneminde yatılı öğrenci kabul edilmeyeceği” ve “Bu yıl pansiyonun hizmet vermeyeceği, parasız yatılı öğrencilerin çevredeki diğer resmi okul pansiyonlarına yerleştireceği” belirtilmiştir. Birden bire ve gerekçesiz olarak ve yeteri netlik olmaksızın yapılan bu açıklama başta yatılı öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi ve ailelerini, bu yıl okulumuza yatılı olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi, mezunlarımızı, tüm Camiamızı endişelendirmiştir.

Pansiyon ve yatılı kavramları Kadıköy Maarif gelenek ve kültürünün en önemli unsurlarındandır ve geçmişten geleceğe taşınması gereken ortak kültürün parçalarıdır.

Bilindiği üzere, 1968 yılında yapılmış olan pansiyon binasının altyapı eksikleri ve binanın eskimesi gibi nedenlerle yenilenmesi konusu uzun süredir gündemde olan bir konudur. Eğitim Vakfımız KALEV ve Mezunlar Derneğimiz KALİD, pansiyon binasının yenilenmesinin ve her anlamda modern bir altyapıya ve güvenliğe sahip olacak şekilde bir inşaat kalitesiyle, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve kapasitede yeniden yapılmasının zorunlu olduğunu düşünmekte ve bir an önce bu işin yapılmasını gerektiğine inanmakta ve uzun bir süredir bu çalışmanın yapılmasını talep etmektedir.

Binanın ve altyapının modernize edilmesi çok önemli ve zorunlu olmakla birlikte binanın yeri ve dış görünümünün orijinaline sadık kalınarak yapılması tarihsel bütünlük açısından önem arz ettiği kurumlarımızca sürekli olarak vurgulanmıştır. Pansiyon binasının şimdiki futbol ve basketbol sahalarının bulunduğu bölgeye yapılmak istenmesi gibi bir düşünceye de bu nedenle resmi makamlar nezdinde itiraz edilmiştir, itirazlarımızın dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Bu hassasiyetimiz birçok kez yazılı ve sözlü olarak Okul Müdürlüğüne, İstanbul Valiliği’ne ve Milli Eğitimin çeşitli birimlerine iletilmiştir. Bu makamlara mezunlarımızca hazırlanan proje taslağı da teslim edilmiştir.

Bu konuda süreç içerisinde okul yönetiminden ve Milli Eğitimin ilgili kademeleri ile İstanbul Valiliğinden sürekli bilgi istenmiş toplantılar yapılmış, Başbakanlık Bilgi Edinme merkezinden de bilgi akışı sağlanmıştır.

Bu kapsamda özetle;

  1. Eğitim Vakfımız KALEV ve Mezunlar Derneğimiz KALİD; pansiyon binasının öğrencilerin can ve mal güvenliği başta olmak üzere birçok sebeple bir an önce yenilenmesinin zorunlu olduğunu düşünmektedir.
  2. Pansiyon binasının her anlamda modern bir yapıya dönüşmesi, inşaat ve altyapı kalitesiyle, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve kapasitede yenilenmesi esas alınmalıdır.
  3. Binanın yerinin değişmemesi çok büyük önem arz etmektedir ve talebimiz bu yöndedir.
  4. Binanın yenilenmesi sürecinde dış görünümünün aslına uygun şekilde yapılması tarihsel bütünlük açısından önemlidir.
  5. Kız ve erkek yatılı bölümlerinin kontenjanlarının azaltılmadan bir yıl içinde tamamlanması önem arz etmektedir.
  6. Binanın yenilenmesi ve bulunduğu yerde tekrar yapılması sürecinde yatılı öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının en iyi ve verimli şekilde karşılanması konusunda Okul Müdürlüğü ve Milli Eğitim’in onay vermesi halinde Camiamızın destek vermeye / çözüm oluşturmaya hazır olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.

Gerek bu taleplerimizi tekrar belirtmek, gerekse Kadıköy Anadolu Lisesi resmi web sitesinde 30.06.2017 tarihinde yayımlanan “yeni öğretim döneminde yatılı öğrenci kabul edilmeyeceği” ve “Bu yıl pansiyonun hizmet vermeyeceği, parasız yatılı öğrencilerin çevredeki diğer resmi okul pansiyonlarına yerleştireceği” şeklindeki açıklamanın gerekçelerinin açıklanması ve detaylı bilgi verilmesi yönündeki yazılarımız Okul Müdürlüğüne iletilmiştir.

Gelişmeler hakkında Camiamızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Saygılarımızla

Kadıköy Maarif Koleji Ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (Kalid)
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (Kalev)