Milli Eğitim Bakanlığının, 1 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Kadıköy Anadolu Lisesinin, fen liselerinin, bazı imam hatip liselerinin, sosyal meslek liselerinin, hazırlık sınıfı olan Anadolu Liselerinin ve diğer köklü okulların da aralarında bulunduğu “Proje Okulları”na ilişkin Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesine göre, sekiz yıllık görev sürelerini tamamlayan öğretmen ve yöneticilerin bulundukları okullardaki görevleri sona eriyor. Bu uygulama, okulumuzdan 50 yi aşkın öğretmenimizi etkilemektedir. Eğitim kadrosunun bu oranda değişimi, gelenekleri olan okulların kurumsal hafızalarını yıpratacaktır.

Bu yönetmeliğin kamuoyunda, akademik çevrelerde, ilgili taraflarca görüşülmeden ve tartışılmadan, tam da öğretim yılının başladığı haftada uygulanmaya konması, doğal olarak tüm proje okullarında bir belirsizliğe neden olmuştur. Öğretmenler, öğrenciler, veliler, mezunlar ve eğitimle bağı olan herkes bu uygulamanın getireceği sonuçları endişeyle karşılamaktadır. Yargıya taşınan bu yönetmeliğin ve uygulamalar genelgesinin, eğitim öğretim yılı başladıktan sonra uygulanması nedeniyle bu okullardaki öğrencilerin ve öğretmenlerin; eğitim yılı başladıktan sonra geniş çaplı eğitim kadrosu değişiklikleri, boş geçecek dersler gibi noktalarda olumsuz etkileneceği aşikârdır.

61 yıllık eğitim geleneği ve ortak kültürü bulunan Kadıköy Maarif‘in başarıları, bağlı olduğu ilkeleri ve Türk Milli Eğitimine katkısı ortadadır.

Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde yapılan sınavlarda ülke çapında yüksek başarı elde eden öğrencilerin öğrenim göreceği okullarda görev yapacak öğretmenlerimizin de, öğrencilere benzer şekilde niteliklerinin uygunluğu, mesleki başarıları göz önüne alınarak yakın zamana kadar süre geldiği üzere sınavla atanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Proje Okullarına ilişkin uygulamanın ilgili tüm taraflarca tartışılarak ve katkıları alınarak daha kapsamlı bir şekilde okulların tür ve başarılarına uygun biçimde farklılaştırılarak ve geçmişten gelen özellikleri korunarak düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği – KALİD
Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı – KALEV