Değerli Maarifliler,

Aralık ayında KALEV web sitesinden, son zamanlarda bazı basın açıklamaları ve sosyal medya kanallarında okulumuzun arazisinin satılacağı ya da devredileceği konusunda yapılan açıklamalarla ilgili olarak sizleri bilgilendirme gereği duymuş ve konuyu tüm camiamızı ilgilendiren ve ilgilendirebilecek her yönüyle takip ettiğimizi ve sizleri bilgilendireceğimizi duyurmuştuk.

Duyurumuzla eş zamanlı olarak,  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve gerekse Başbakanlık makamlarına yazılı olarak soru ve bilgi taleplerimizi ilettik ve konu ile ilgili bazı temaslar gerçekleştirdik.

Kadıköy Maarif Camiası’nın geleneklerini, tarihini, önceliklerini, değerlerini ve kazanımlarını ön planda tutma ve koruma misyonuna sahip olan KALEV olarak konuyu tüm camiamızı ilgilendirebilecek her yönüyle takip ettik ve ediyoruz.

Gelen resmi cevapları sizlerle paylaşmak isteriz.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı cevap yazıcı için >>

T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü cevap yazısı için >>

T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Birimi cevap yazısı için >>

Gerek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yaptığımız yazılı başvurulara ve gerekse de bürokratik ve siyasi ve ikili temaslarımızda “okulumuzun arazisinin satışı veya okulun yer değişmesi ile ilgili her hangi bir işlem ya da planlama yapılmadığı” yönünde cevaplar aldık.

Hassasiyetleri ve ilgileri için tüm ilgililere ve Camia mensuplarımıza teşekkür eder, tüm noktaları kapsayacak şekilde dikkatli takibimizin süreceğini, her türlü gelişmenin sizlerle derhal paylaşılacağını ve okul arazisinin satışı yönünde bir idari adım atılsa dahi hukuki zeminde her türlü girişimin yapılacağını da belirtmek isteriz.

Gerek bu konuda ve gerekse okulumuzla ilgili başka duyumlar ve tespit edilen olumsuzluklar çerçevesinde bürokratik ve siyasi temaslarımız sürmektedir, bilgi aldıkça siz değerli mezunlarımıza aktarıyor olacağız.

Saygılarımızla,

26 Aralık 2013 tarihli bilgilendirme >>