Değerli Maarifliler,

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, devlet okulları arazilerini de kapsayan “Hazine mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilerek satılabilmesi“ ne imkân tanıyan 5793 sayılı Kanun 6 Ağustos 2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişti. Durumun önemi nedeni ile KALİD ve KALEV takip eden günlerde bir bilgilendirme notu yayımlamıştı. Konunun bulunduğu konum ve arazisi itibarıyla okulumuzu da ilgilendirebileceği düşüncesi ile hassasiyetle ve yakından takip edilmiş ve Camiaya ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmıştı. Ayrıca konunun tüm devlet okullarını ilgilendirmesi nedeni ile benzer kaygılar taşıyan köklü okullar ortak hareket kararı almışlar; KALİD ve KALEV in de üyesi olduğu, köklü okulların ortak platformu olan TEVDAK’ta (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) gelişmelerin yakından takip edilmesine karar verilmişti. Konu yakından izlenmiş ve okul arazisinin satışı yönünde herhangi bir idari işlem ya da planlama olmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Daha sonraki yıllarda da konu her gündeme geldiğinde ya da bürokrasi kademeleri ile her temasta ilgili tüm idari merciler nezdinde yakından izlenmiştir.

Son zamanlarda bazı basın açıklamalarında ya da bazı sosyal medya kanallarında okulumuzun arazisinin satılacağı yönünde, belli somut bilgilere dayalı olmayan ifadeler yer almıştır. Haber kaynakları ile yapılan temaslarda konunun herhangi bir belgeye dayalı olmadığı duyumlara dayalı olduğu şeklinde bilgiler verilmiş olmasına rağmen, Kurumlarımız gerek Ankara gerek İstanbul’daki başta Milli Eğitim birimleri olmak üzere yaptıkları çeşitli temaslarla idari makamlar nezdinde bu yönde bir işlem ve planlama olmadığı bilgisini almışlardır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü makamlarına yazılı olarak ta bu yöndeki soru ve bilgi taleplerimiz iletilmekte olup; ayrıca konu ile ilgili bazı temaslar da gerçekleştirilecektir. Resmi ve yazılı yanıtlar tarafımıza iletildiğinde Camiamızla paylaşılacaktır.

Hassasiyetleri ve ilgileri için tüm Camia mensuplarımıza teşekkür eder, tüm noktaları kapsayacak şekilde dikkatli takibimizin süreceğini, her türlü gelişmenin sizlerle derhal paylaşılacağını ve okul arazisinin satışı yönünde bir idari adım atılsa dahi hukuki zeminde her türlü girişimin yapılacağını da belirtmek isteriz.

Konuyu tüm camiamızı ilgilendiren ve ilgilendirebilecek her yönüyle takip ediyoruz.

Bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

Saygılarımızla,