KALEV-KALİD ORTAK DEKLARASYONU

20 Ekim 2011 tarihinde KALİD ve KALEV olarak gelişmeleri sizlere duyurduğumuz  en altta yer alan ortak deklarasyon sonrasındaki gelişmeleri ve gelinen durumu bilgilerinize sunmak isteriz.

Kısaca özetlemek gerekirse; 05 Ekim 2011 tarihinde Kadıköy Anadolu Lisesi web sitesinde yayınlanan duyuruda fizik kimya biyoloji ve matematik öğretmenlerinin çoğunluk kararıyla 9. Sınıflarda fizik-kimya-biyoloji ve matematik derslerinin Türkçe okutulmasına karar verildiği açıklanmıştı.

Bu karara;

  • Veli taleplerine ve mevzuata açıkça aykırı olması
  • Okulun geleneklerine, genel uygulamalarına ve tarihine ters düştüğü
  • Böylesine önemli  bir kararın bu şekilde alınmasının hukuki temeli olmadığı

Yönlerinden itirazda bulunmuş ve kararın geri alınması için her platformda bilgilendirmede bulunacağımızı ve kararın geri alınması yönündeki  talebimizi dile getireceğimizi bildirmiştik.

Deklarasyonda da belirttiğimiz gibi; mevzuat araştırmalarını ve gerekli dokümantasyonu kısa sürede tamamlayarak gerek okul yönetimi gerek Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve gerekse İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde gerekli temas ve bilgilendirmeleri sağladık; aşağıda linklerini bulabileceğiniz dilekçelerimizi sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Mevzuatın açık hükümlerine rağmen bazı yönetici veya öğretmenlerce verilen kararın gerekçesini ve hangi yetkiye dayandığını öğrenmek istedik.

Bu süreçte yüzlerce mezunumuzdan  velimizden eski öğretmenimizden  destek mesajları aldık; güç aldık. 12.000 mezunu, binlerce velisi olan bir Camianın gücünü bir kez daha hissettik.

Bilindiği gibi, bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığının SBS öncesi tüm duyurularında 1+4 yıllık eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi’nde eğitimin yabancı dil ile gerçekleştirildiği belirtilmiş olduğundan velilerin de yanıltılmış olması gibi bir sonuç ta doğurmaktadır. Velilerimizin de İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürleri ile toplantılar yaptığını ve yapmakta olduğunu, bu makamlara çok sayıda dilekçe sundukları bilgisini aldık. Şu anki İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Dr. Muammer YILDIZ’ın da imzasının bulunduğu Talim Terbiye Kurulunun 2005 yılındaki kararı ile statüsü farklılaştırılan okulumuzun çizgisini koruması  mezunlarımızın ve velilerimizin de talebiydi.

Kadıköy Anadolu Lisesine atama kararnamelerine göre “yabancı dille eğitim verebilecekleri için” bu okula atamaları yapılmış olan öğretmenlerimizin bu derslerin Türkçe okutulması yönünde takdir hakkı kullanmalarının yasal dayanağının olmadığını düşündüğümüzü açıklamıştık.

Söz konusu derslerin ilgili sınıflarda İngilizce okutulmasının önemi ve konunun okulumuzun kuruluş amacının en önemli parçalarından biri olduğunu, okulumuzun bütün paydaşları ile her fırsatta paylaştığımız ve bu eğitim geleneğini yaşatma yönündeki isteğimiz ve Okul velilerinin büyük çoğunluğunun da bu derslerin 9 ve 10. Sınıflarda İngilizce okutulması yönündeki taleplerine ve mevzuat hükümlerine rağmen, 1955 yılından günümüze kesintisiz biçimde sürdürülen Maarif geleneğinin bu önemli halkasından vazgeçilmek istenmesini doğru bulmadığımız  tüm ilgililere her platformda anlatılmaya çalışıldı.

Bu karar; Kadıköy Maarif’i köklü geçmişi olan bir Türkiye okulundan sıradan bir okula dönüşmek tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak, başta öğrencilerimiz ve bu kararı alan öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere tüm camiamıza zarar verecekti. Bu camianın tüm paydaşlarının, bu camianın farklılığının, öneminin gücünün ve büyüklüğünün farkında olması gerektiğinden hareketle; 56 yıllık tarihinde Kadıköy Maarif çizgisini oluşturan ve farklı kılan unsurların ve okul tarihimizin öneminin, tüm ilgililerce mutlaka bir kez daha düşünülmesi ve özümsenerek anlaşılması gerektiğini düşündüğümüzü bildirmiştik. Camianın kurumları olarak  KALİD ve KALEV’in  geleneklere ve mevzuata açıkça aykırı  ve oldu bitti şeklindeki  uygulamaları kabul etmeyeceği yıllardır tüm Yönetim Kurullarımız tarafından her fırsatta dile getirilmiş ve uygulamalarla da gösterilmiştir.

Gerek bizlerin gerekse velilerin ısrarlı girişimleri sonucunda konu İlçe ve İl Müdürlüklerince gündeme alınarak mevzuat hükümleri ışığında Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığında çeşitli kademelerde İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelendi. Velilerin görüşlerini öğrenmek üzere kendileri ile çok kısa bir süre içerisinde bir toplantı yapılması sağlandı. 31.10.2011 tarihinde 9. Sınıf velilerinin katılımı ile yapılan toplantıda da velilerimiz bizlerle aynı değerlere ve geleneklere, eğitimdeki kaliteye inançlarını çok güçlü şekilde vurguladılar ve yapılan oylamada 101’e karşı 12 oyla bu derslerin İngilizce okutulması yönünde mevzuatın aradığı iradeyi ortaya koydular.

Köklü Camiaları farklı kılan gelenekleridir.  Gelenekler, gerekliliğe olan inanç ve aidiyet hissetmekle oluşur  ve kağıt üzerinde oldu bittilerle  ya da keyfi uygulamalarla da yıkılamayacak kadar güçlüdür. Mezun ve Velilerimize  bu süreçte sergiledikleri “Maariflilik” duruşu ve geleneklere sahip çıkmada gösterdikleri  hassasiyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bundan sonraki süreç, bir süredir aksatılan 56 yıllık uygulamanın hemen başlatılması olmalıdır. Süreçteki katkılarından ötürü Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ömer DİNÇER’e,  Milli Eğitim Bakanlığında temas edilen üst düzey yöneticilerimize her aşamadaki yol gösterme ve desteklerinden ötürü İl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Dr. Muammer YILDIZ’a,  Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Ferşat AYAR’a ve okul müdürümüz Sn.Semiha GEZER’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendileri de uygulamanın takipçisi olacaklarını belirtmişlerdir.  Ayrıca bu süreç içerisindeki temaslar sonucunda, Bakanlık nezdinde bu ve benzerin sorunların bir daha yaşanmaması için “farklı statümüz”  ve bunun tüm gereklilikleri ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldığını ve bu sürece aktif katkı sağlayacağımızı da bilgilerinize sunuyoruz.

  Ayrıca, her yıl olduğu gibi okul idaresine;

  • Bu dersleri İngilizce olarak verecek öğretmenlerimizin talepleri halinde “eğitici eğitimi” verilmesini organize edeceğimiz,
  • Okul idaresi ve velilerin talebi halinde 9. Sınıf öğrencilerinin bu yıl konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve Hz. sınıfı öğrencilerinin de gelecek yıla hazır olmaları anlamında kendilerine geçen yıl bu anlamda ders verilmediği için  terminolojiye hakim olabilmeleri  konusunda zorluk yaşamamaları nedeni ile hızlandırılmış bir takviye eğitimi organize edebileceğimiz

Hususlarını daha önce kabul edilmemiş olmasına rağmen yine teklif edeceğimizi de belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı  bilgi@kalev.org.tr
KALİD Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği  bilgi@kalid.org

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.10.2011 tarihli dilekçemize cevabı >>>
Kadıköy Anadolu Lisesi dilekçe >>>
Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dilekçe >>>
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dilekçe >>>

 

Köklü Camiaları farklı kılan gelenekleridir.

 

Hepimizin bildiği gibi; Kadıköy Anadolu Lisesi, yabancı dil bilen kuşaklar yetiştirilmesi amacı ile yabancı dille eğitim yapan devlet okulları açılması ve eğitimde fırsat eşitliği yaratma amacı ile açılmasına karar verilen altı Maarif Kolejinden biri ve İstanbul’daki tek Maarif Koleji olarak, Maarif Vekâleti Kadıköy Koleji adıyla kurulmuştur. 56 yıllık tarihi boyunca seçkin ve farklı bir eğitim kurumu olarak ülkemize hizmet etmiştir. Ülkemizdeki liselerin öğrenim süresi dört yıl olmasına rağmen, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin öğrenim süresi daha önce olduğu gibi ilk yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl olarak korunmuştur.

Bu amaç doğrultusunda fen, matematik derslerinin sadece yabancı öğretmenler tarafından verildiği ilk yıllarından, yurtdışında öğrenim görmüş nitelikli Türk öğretmenlerin de derslere girdiği günlere geçilmiştir. Bugün okulumuzda görev yapan Fen ve matematik grubu öğretmenlerimiz dersleri İngilizce anlatabilme özellikleri nedeni ile okulumuza atanmış öğretmenlerdir. Üniversite sınavının rekabetçi ortamı nedeni ile son yıllarda hazırlık sınıfından sonraki iki yıl bu derslerin İngilizce okutulması benimsenmiş; son iki yılda ise dershane ile paralellik sağlayabilmek amacıyla Türkçe eğitim esası benimsenmiştir.

Türk sanat dünyasına damga vuran onlarca sanatçının, dünyanın dört bir yanında ülkemizi onurla temsil eden dış işleri mensubunun, kamu çalışanının, bilim dünyasında adları saygıyla anılan yüzlerce akademisyenin, iş dünyasındaki başarılı iş adamları ve profesyonellerin okulumuzda öğrenim görmüş olması bir tesadüf değildir. Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden mezunlarımız, bulundukları noktaya gelmelerinde okulumuzda aldıkları eğitimin ne kadar önemli olduğunu fırsat buldukça genç kardeşlerimizle de, kamuoyuyla da paylaşmaktadır.

Camiamızın kurumları olan KALİD ve KALEV olarak; okulumuzda son dönemdeki bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

05 Ekim 2011 tarihinde Kadıköy Anadolu Lisesi web sitesinde yayınlanan duyuruda Fizik Kimya Biyoloji ve matematik öğretmenlerinin çoğunluk kararıyla 9. Sınıflarda fizik-kimya-biyoloji ve matematik derslerinin Türkçe okutulmasına karar verildiği açıklanmıştır.

Söz konusu derslerin ilgili sınıflarda İngilizce okutulmasının önemi ve konunun okulumuzun kuruluş amacının en önemli parçalarından biri olduğunu, okulumuzun bütün paydaşları ile her fırsatta paylaştığımız ve bu eğitim geleneğini yaşatma yönündeki isteğimiz eski yeni tüm ilgililerin malumudur.

Okul velilerinin büyük çoğunluğunun da bu derslerin 9 ve 10. Sınıflarda İngilizce okutulması yönündeki taleplerine rağmen, 1955 yılından günümüze kesintisiz biçimde sürdürülen Maarif geleneğinin bu önemli halkasından vazgeçilmek istenmesini endişe, hayret ve üzüntü ile karşılamaktayız.

Bu karar; Kadıköy Maarif’i sıradanlaşmak ve köklü geçmişi olan bir Türkiye okulundan sıradan bir okula dönüşmek tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak, başta öğrencilerimiz ve bu kararı alan öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere tüm camiamıza zarar verecektir.

Yönetmelik hükümlerine göre yeterli veli talebi ve okulun imkânlarının uygun olması halinde; atama kararnamelerine göre “yabancı dille eğitim verebileceği için” bu okula atamaları yapılmış olan öğretmenlerimizin -mevzuat hükümleri ile veli taleplerine rağmen ve yarım asrı aşan bir eğitim geleneği ve kültürünü dikkate almadan- bu derslerin Türkçe okutulması yönünde takdir hakkı kullanmalarının yasal dayanağının açıklanması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu uygulama, Milli Eğitim Bakanlığının SBS öncesi tüm duyurularında 1+4 yıllık eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi’nde eğitimin yabancı dil ile gerçekleştirildiği belirtilmiş olduğundan velilerin de yanıltılmış olması gibi bir sonuç ta doğurmaktadır.

Çok sayıda mezunumuz da gelişmelerden haberdar olmuş ve neler yapılabileceği konusunda bize başvurmaktadır. Yasal çerçeve içerisinde yapılabilecek her türlü idari – hukuki başvuru ve girişimi yapmak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili tüm kademelerine durumu aktarmak, tüm mezunlarımızın da desteği ile tüm idari kurumlar ve yetkili organlar dâhil her mecrada sesimizi ve talebimizi duyurmak vb. aksiyonlar içerisine girmek yönünde talepte bulunmuşlardır. Aynı şekilde okul velilerimizin de konu ile ilgili girişimlerde bulunacakları bilgisi bize iletilmiştir. Aşağıda imzası olan kurumlar olarak görevimiz ve temsil ettiğimiz kitlenin talepleri gereği bu derslerin 56 yıldır olduğu gibi İngilizce olarak verilebilmesi için gerekli her türlü girişimi yapacağımız hususunu bilgilerinize sunarız.

Bu camianın tüm paydaşlarının, bu camianın farklılığının, öneminin gücünün ve büyüklüğünün farkında olması gerektiğinden hareketle; 56 yıllık tarihinde Kadıköy Maarif çizgisini oluşturan ve farklı kılan unsurların ve okul tarihimizin öneminin, tüm ilgililerce mutlaka bir kez daha düşünülmesi ve özümsenerek anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Köklü Camiaları farklı kılan gelenekleridir. Çok zorlu bir sınav /seçme maratonun ardından üstün başarı gösterip okulumuza gelen öğrencilerimizin okulumuzu tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden biri olan bu unsurun, üzerinde yeterince düşünülmeden alınmış bir kararla yok edilmesinin Kadıköy Maarif ’in farklılığına, kültürüne, kuruluş amacına, geleneklerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, öğrencilerimize geleneklerimize ve mevzuata uygun şekilde hak ettikleri ve talep ettikleri nitelikli eğitimin verilmesi, geleneklerin ve okulun kalitesinin devamı anlamında hayati önem taşımaktadır.

Bu kararın; hangi yetkili organ tarafından hangi gerekçelerle alındığının Camiamızın tüm paydaşlarına açıklanmasını talep ediyor ve kararın bu yıl Okulumuzu seçen genç Martı Kardeşlerimizin talepleri, okulun tarihi, değerleri, gelenekleri, mevzuat hükümleri ve tüm camianın hassasiyetleri dikkate alınarak yetkili makamlar tarafından tekrar değerlendirileceğine ve düzeltileceğine olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Bu amaçla bu kaygılarımızı ve gözlemlerimizi Okul Yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili tüm birimlerine ileteceğimizi vurguluyor, bundan sonraki hareket planımızla ilgili olarak ta sizlerden görüş ve önerilerinizi beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

Gelişmeleri ve girişimlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

KALEV Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı  bilgi@kalev.org.tr
KALİD Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği bilgi@kalid.org