2017 yılının ikinci yarısında gündeme gelen Okul binalarımızın yenilenmesi projesi çerçevesinde, Okul Pansiyon Binamızın mimari çizimi tamamlandı ve Milli Eğitim başta olmak üzere ilgili birimlere sunumu yapıldı. Pansiyon binası yıkımı da geçtiğimiz ay tamamlandı.
Proje ile ilgili bazı görselleri haberimiz içinde görebilirsiniz.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Dünya Bankası’nca sağlanan kredi ile yapılacak olan projede ve İPKB’nin yürüttüğü süreçte şu aşamada uygulama projesi ve ihale hazırlık süreçleri devam etmekte olup, ilgili birimlerce 2020 yılının ilk yarısında ihalenin tamamlanması ve sonrasında inşaatın başlaması öngörülüyor. Pansiyon binası inşaatı başladıktan sonra 10 aylık bir sürede tamamlanacak.
Planlamaya göre; ilk aşamada pansiyon binası tamamlanacak, yatılı öğrencilerimiz bu binaya yerleşecekler. Binada eğitim ile ilgili alanların yanısıra yemekhane, mutfak, yatakhane, sosyal alanlar, depo alanları, kültürel faaliyet alanları, etüd odaları gibi unsurlar eksiksiz olarak kullanıma alınacak. İkinci fazda ana binanın yıkılıp yeniden yapılması süreci başladığında ise pansiyon binasında kulüp odaları için ayrılmış bölümler ve diğer çok amaçlı bölümler sınıf olarak düzenlenecek. Prefabrik yapılarda ise kulüp odaları, idari birimler, laboratuvar gibi bölümler olacak.

İkinci aşamada ana bina ve idari bina yıkım ve yapımı (projesi ve ihalesi ilk aşamada yapılmış olacağı için) gerçekleştirilecek. Ve bu süreç de toplam 10-12 ay sürüyor olacak.

Projelendirme aşaması; tüm arazinin eğitim için en doğru biçimde ve zemin şartlarına uygun olarak, kampusun tarihsel bütünlüğü ve pansiyon binasının dış mimari özelliklerine ait bazı unsurların korunması hassasiyetlerine uygun şekilde gerçekleştirildi. Tüm çevresel detaylar ve teknolojik gelişmeler, tüm ihtiyaçlar ve Milli Eğitim standartları gözetilerek çok özel ve modern bir proje oluşturuluyor. Proje sadece pansiyon binasını değil Kadıköy Anadolu Lisesi kampüsünde bulunan tüm binaları kapsıyor. Anıt nitelikli ağaç rölöveleri ve binanın tarihi özellikleri ve konumu da dahil olmak üzere en ince detaylara kadar okulun -özellikle de pansiyon binasının- tarihsel bütünlüğü 64 yıllık geçmişin ve ortak kültürün simgesi olarak korunmuş olacak.

İlgili birimlerce yapılan planlamaya göre, bu süreç içerisinde hiçbir zaman yatılı öğrencilerin pansiyon hizmetleri ya da tüm okuldaki eğitim hizmetleri kesintiye uğramadan ve pansiyon ya da eğitim için tek bir öğrencimiz dahi okul dışına çıkmadan gerçekleştirilmiş olacak. Bu süreçte hiçbir altyapı hizmeti, konfor ve güvenlik unsuru aksamayacağı gibi öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri, kültürel ve sportif çalışmaları ve diğer etkinlikleri de aksamayacak.

Her anlamda modern bir altyapıya inşaat kalitesine ve güvenliğine sahip bu projenin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve kesintiye uğramaksızın tamamlanması hedefleniyor.

Köklü ve güçlü bir camianın sivil toplum kuruluşları olarak ilgili tüm resmi makamlar, kişi ve kurumlar ve paydaşlarla birlikte sürecin sağlıklı, hızlı bir şekilde ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda çözülmesi yönünde gereken tüm adımları atmakta olduğumuzu belirtmek isteriz… KALİD ve KALEV tüm resmi ve ilgili birimlerle konu hakkında sürekli iletişim içerisindedir ve yukarıda belirtilen hassasiyetler başta olmak üzere Camianın konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.