Okulumuzla İlgili Bilgilendirme

Okulumuzla İlgili Bilgilendirme

Değerli Maarifliler, Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli, devlet okulları arazilerini de kapsayan “Hazine mülkiyetindeki taşınmazların özelleştirilerek satılabilmesi“ ne imkân tanıyan 5793 sayılı Kanun 6 Ağustos 2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmişti....